facebook_page_plugin

Tájékoztató a Cziráki Lajos megyei komplex képzőművészeti tanulmányi versenyről

 A 2021/22-es tanévben a versenyt a Győri Tánc-és Képzőművészeti Általános Iskola, Szakgimnázium és Kollégium hirdeti meg

A tanulók négy kategóriában versenyeznek:

Kategóriák:
I.
kategória: Az 1–4. évfolyamos tanulók élmények ábrázolásával, mesék, elbeszélések, versek illusztrációival pályázhatnak. (Az alkotás mérete és technikája szabadon választott.)
II: kategória: Az 5–6. évfolyamos tanulók számára egyfordulós feladatmegoldó versenyt hirdetünk.
III. kategória:    - A 7. évfolyamos tanulók számára kétfordulós, vigaszágon és tablós beadott munkák esetén is felmenő rendszerű. A döntőbe jutottak helyben megoldandó feladatot kapnak.

 • A 8. évfolyamos tanulóknak egyfordulós.

IV. kategória: A 9–13. évfolyamos tanulók számára egyfordulós feladatmegoldó versenyt hirdetünk.
Az emelt óraszámban tanulók minden kategóriában külön versenyeznek.

Kérjük a kollégákat, hogy vegyék figyelembe: egy diák, csak egy pályaművel versenyezhet, csak a legjobbnak ítélt műveket juttassák el hozzánk!

 Fontos! Az elmúlt évek tapasztalatai alapján a pontos leltári lap nélkülözhetetlen. A beküldött munkák ezek alapján vannak nyilvántartva, iskolánként csoportosítva a visszaadáskor. Kérjük a leltári lapok nyomtatott és elektronikus változatát is! A nyomtatott változat a csomagban, a munkák mellett legyen jól láthatóan, kivehetően elkülönítve. Az elektronikus leltárt erre a címre kérjük, email: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Beküldési határidő minden kategória esetén: 2022. március 04. péntek.

 1. évfolyamos II. forduló: 2022. március 18. péntek.

A díjkiosztó várható időpontjáról később adunk tájékoztatást! Amint lehetséges.

A pályamunkákat a következő címre kérjük küldeni, postán vagy személyesen: Győri Tánc- és Képzőművészeti Általános Iskola, Szakgimnázium, Technikum és Kollégium

9023 Győr, Szabolcska u. 5. Milanovich Lászlóné nevére. (portán hagyható)

Tájékoztatás kérhető a versenybizottság elnökétől: Lázárné Verebes Ilona, ( 30/360-0482,

email: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

TÉMÁK AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK TANULÓI SZÁMÁRA

 1–4. ÉVFOLYAMON

Választható témák:

Átélt élmények ábrázolása, hallott, olvasott történetek, mesék, mondák, versek illusztrálása, vizuális megjelenítése, vagy olyan élmény, irodalmi alkotás illusztrálása, amelyben a természet, nap, víz, szél megújuló világa jelenik meg. 

Az 1-2. évfolyamon egy tanuló egy 50x70-es tablón, legalább két, különböző technikával készült munkát küldjön be.

A 3-4. évfolyamon az 50x70-es méretű tablót kérünk készíteni, amelyen legalább két vagy több alkotás, különböző technikákkal készült.  

5–6. ÉVFOLYAMON (választható)

Témák:

 1. a, Megújuló természet, megújuló energiaforrások: Nap, szél, víz – változatos, dekoratív megjelenítési formái

1.b.Tárgyalkotással együtt érvényes a beküldött tabló.

 1. Ritmusok a természeti formák világában
 2. 3. Korstílusok gyermekszemmel (az őskortól a reneszánszig)

Mindkét feladat alkotásait fotókartonon kérjük, melynek mérete 50x70cm, illetve 70x100cm. (Ez középen összehajtható legyen!)

A megújuló természet, megújuló energiaforrások téma: nap, szél, víz – változatos, dekoratív, szimbolikus megjelenítési formái, ezek ritmusa  és a Ritmusok a természeti formák világában–a téma megoldása két részből áll:

a,  Tabló készítése: a nap-szél víz téma metaforikus, dekoratív, szimbolikus megjelenítése ritmusban: készülhetnek tanulmányrajzok, vázlatok, mozgásfázisok…stb. Lehet színtani elemzés, formaredukció, dekoratív felülettervezés, az elemzett energiaforrás képbe komponálása, kiegészítve a formai és színtani elemzések rajzi dokumentációjával, a tárgykészítés mozzanataival…stb. A természeti formák ritmusa téma hasonló módon feldolgozható.

b, Tárgyalkotás, ami lehet a feladat egy kiválasztott energiaforrás: nap, víz, szél játékos, képzeletbeli, megszemélyesítése, annak megalkotása, a tanuló által választott anyagból, ami lehetőleg újrahasznosított. A természeti forma ritmusa hasonló módon, tovább fejlesztheti más, képzeletbeli formává alakíthatja. (Kérjük a név jól látható, strapabíró elhelyezését!)

7–8. ÉVFOLYAMOS TANULÓK:               

Téma:1.  Mesterséges formák, a ritmus hangszerek világa

 1. A ritmushangszerek formai gazdagsága
 2. A ritmus a táncban, a mozgásban
 3. 2. Barangolás a művészettörténeti korokban

a,  Mesterséges formák  – a ritmushangszerek világa: A kedvenc  ritmushangszerem,    formai elemző, bemutató tanulmány rajza.

b, Mesterséges formák – a ritmushangszerek világa: A kedvenc ritmushangszer további feldolgozása, a tanulmány rajzi díszítő- formai feldolgozása ritmusban. (Terülő minta, szín-forma ritmus.)

A témák megoldása: A kiválasztott téma portfóliószerű bemutatása. Tanulmányrajzok, nézeti rajzok, axonometrikus ill. perspektivikus szerkesztések, folyamatábrák, látványterv a témához kapcsolódó formákról, a formák és a színek kapcsolata, dekoratív felületek tervezése.

A választott tárgyak bemutatásakor felhasználhatók művészettörténeti, iparművészeti, technikatörténeti ismeretek, gyűjtőmunkák. A számítógépes ismeretekkel rendelkező tanulók alkalmazhatják ezeket az ismereteiket is.

 1. Barangolás a művészettörténeti korokban: a barokktól napjainkig.

Mindkét feladat alkotásait fotókartonon kérjük, melynek mérete 50x70cm, illetve 70x 100cm, ami középen összehajtható legyen!

 1. évfolyamon
 2. a) Vigaszági verseny: Azokból a témához kapcsolódó munkákból adható be, amik A/3-as méretben, fekvő formátumban készülnek, kiemelkedőek a maguk nemében, technikájukban, egyediségükben. Egy tanulótól - egy munka adható be! A beküldött munkákra írják rá, hogy: OUTSIDER. A versenymunkák beküldői közül a legjobbakat behívjuk a helyszínen versenyezni.
 3. b) Figyelem! A 7. évfolyamon a második fordulót a helyszínen tartjuk, február 18-án, pénteken. A behívott, kiemelkedő munkát beküldő 7. évfolyamos versenyzőket a tablójukon, rajzukon bemutatott, témához illeszkedő feladat folytatásával, annak tovább gondolásával, saját, választott új technikai megoldással, helyben versenyeztetjük.

Kérjük, hogy a tablók elején, esztétikus, jól látható módon tüntessétek fel a tanuló nevét, évfolyamát, iskoláját, felkészítő tanárát. Az emelt óraszámban tanulók ezt is jelezzék.

Az értékelésnél a zsűri a tablók és a tárgyak esetében is a vizuális megfigyeléseknek, az elemzéseknek a mélységét, a vizuális információk megjelenítésének igényességét, minőségét, sokoldalúságát, a tanuló kifejező készségét, kreativitását, anyagalakító, tárgyalkotó képességét veszi figyelembe.

KÖZÉPFOKÚ ISKOLÁK TANULÓINAK

 A téma idén a RITMUS

Szűkebb-tágabb világunk megjelenésének, részei viszonyának, működésének egyik alapvető formája, jellege az ütemesen ismétlődő tagoltság, váltakozás, a RITMUS. A művészi alkotásokban a ritmus az ismétlődő tartalmi és formai elemek, részek elrendezésében megnyilvánuló arányosság, amelynek sokféle hatása lehet, így kellemes, vidám, de meghökkentő, megdöbbentő is.

 1. Képzőművészeti alkotás

 Készítsen olyan alkotást, amely elsősorban a ritmusra épül. Mutassa be, fejezze ki a saját mindennapi/ünnepi életében, vagy akár egy elképzelt világban a ritmus megjelenését, működését, hatását. A téma lehet személyes vagy általános, komoly vagy humoros, a megfogalmazás realista vagy elvont, de fontos, hogy a néző számára is megérthető, átélhető legyen. A műfajok, anyagok és technikák közül szabadon választhat. Beküldhető grafika (egyedi vagy sokszorosított), festmény, plasztika. Ha sorozatot készít, akkor az legfeljebb öt darabból állhat.

 1. Kommunikatív tervezés (választható)
 2. a) Készítsen fekete-fehér vagy színes fotósorozatot, fotóriportot olyan jelenség(ek)ről, amely(ek)ben valamilyen tartalmi és/vagy formai ritmus tükröződik. A fotók készülhetnek analóg és digitális megoldással, formátumuk, méretük és számuk szabadon választható, de az oldalhossz minimum 15 cm-es, a darabszám legfeljebb 5 lehet. A digitális fotókat kinyomtatva kérjük beküldeni.
 3. b) Tervezzen plakátot (óriásplakátot) olyan valódi vagy elképzelt film, színdarab, táncjáték vagy zene (komoly- vagy könnyűzene) eseményére, melynek témája vagy címe: RITMUS/OK. A terv lehet szabadkézi és/vagy számítógéppel készített. Beadandó a plakát vázlatai, tervei mellett annak legalább 35x50-es méretű, színhű makettje. Számítógéppel készített munka esetében a kinyomtatott lapot, lapokat kérjük beküldeni.
 1. Tárgyalkotás
 2. a) Tervezzen és készítsen egy ötletes, eredeti, működő és ugyanakkor dekoratív ritmusadó eszközt és annak használati utasítását, amiben megadja, hogy milyen életkorú használó számára készült. Továbbá tartalmazza az eszköz rövid leírását, rajzot, tárgy a használatáról, az alkotott tárgy egyszerű tervrajzát (az anyagok és szerkezet jelölésével),. Az anyagok és technikák közül szabadon választhat. Számítógéppel készített háttéranyag esetében a kinyomtatott változatot kérjük beküldeni használati utasításként.

Beküldendő az eszköz és a használati utasítás, amelynek formája, mérete praktikus, könnyen átlátható, könnyen használható.

Kérjük, hogy az 1. és a 2. alkotást fotókartonon helyezzék el, 50x70cm, vagy 70x100cm méretben. (Ez utóbbi középen összehajtható lehet!). A tabló elején esztétikusan, olvasható módon tüntessék fel a tanuló nevét, iskoláját, felkészítő tanárát.

Fontos! A felkészítő tanár által készített pontos névsor és a beküldött tárgyakat megjelölő leltári lap nélkülözhetetlen.


A beküldött munkák így vannak nyilvántartva, iskolánként csoportosítva a visszaadáskor. Kérjük a leltári lapok nyomtatott és elektronikus változatát is! A nyomtatott változat a csomagban, a munkák mellett legyen, jól láthatóan, használhatóan elkülönítve. Az elektronikus leltárt erre a címre kérjük, email:
Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Beküldési határidő minden kategória esetén: 2021. március 04. péntek.

A pályamunkákat a következő címre kérjük küldeni, postán vagy személyesen-(a portán hagyható):
Győri Tánc- és Képzőművészeti Általános Iskola, Szakgimnázium és Kollégium.
9023 Győr, Szabolcska u. 5. Milanovich Lászlóné nevére.

Tájékoztatás kérhető a versenybizottság elnökétől:
Lázárné Verebes Ilona  +36 30/360-0482

Joomla templates by a4joomla