facebook_page_plugin

GYŐRI TÁNC- ÉS KÉPZŐMŰVÉSZETI ÁLTALÁNOS ISKOLA,
SZAKGIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM
9023 Győr, Szabolcska Mihály u. 5-6.

Tel.: 96/513-600
E-mail: gytkasz-gyor@gytkasz-gyor.edu.hu
OM azonosító: 030725

Igazgató: Derczó Tibor, tel.: 96/513-601
Pályaválasztási felelős: Birgés Melinda, tel.: 96/513-603 (birges.melinda@tanceskepzo.hu)

A 2024/2025. tanévben indítható osztályok:

Tanulmányi terület megnevezése

Képzési idő

Felvehető létszám

Osztályszám

Tanulmányi terület kódja

Művészetek

       

Táncos II.
(Klasszikus balett-ncos)


8
/4 év

8

1


00
11

Táncos II.
(Kortárs-modern táncos)


5 év

8


00
12

Képző- és iparművészeti munkatárs (Festő)


5 év

6

1


00
21

Képző- és iparművészeti munkatárs (Művészeti grafikus)


5 év

6


00
22

Képző- és iparművészeti munkatárs
(Mozgókép- és animációtervező)


5 év

6


00
23

 

Táncművészeti pzés

Az iskola táncvészeti tagozatán professzionális klasszikus balett-táncos, valamint kortárs-modern ncos képzés folyik (1-4. évfolyam előkészítő, 5-12. évfolyam klasszikus balett szakképs, 9-13. évfolyam kortárs-modern tánc szakképzés). Magas óraszámban klasszikus balettot tanulnak a diákok, amely modern balett tanításával egészül ki. Fejlődésüknek megfelelően vesznek részt Bevezetés a tánctörténetbe, Klasszikus balett, Spicc, Kortárs-modern technikák, Kreatív módszerek, Zeneismeretek, Képességfejlesztés, Színészmesterség, Klasszikus pas de deux, Repertoire, Néptánc, Anatómia, Tánctechnikai specializáció tanulásában.

A
sikeres érettségi és képesítő vizsga után Táncos II. (Klasszikus balett-táncos v. Kortárs-modern táncos) szakképesítést kapnak a dkok.

Táncos II. (Klasszikus balett-ncos)
(Azonosítószám: 4 0215 09; Iskolai kódszáma: 0011)

A klasszikus balett táncos, olyan egyetemes műveltséggel, magasfokú mozgáskultúrával, tánctechnikai tudással és előadói képességgel rendelkező művész, aki táncegyütteseknél, színházi tánckarokban végzi művészeti tevékenységét, szóló vagy kartáncosi feladatkörben. A táncművészet régi és új alkotásait képes a saját egyéniségével gazdagítva interpretálni a közönség számára.

Táncos II. (Kortárs- modern ncos)
(Azonosítószám: 4 0215 09; Iskolai kódszáma: 0012)

A kortárs-modern táncos tevékenységét a kortárs-modern tánc, a színpadi tánc területén fejti ki és hazai, illetve külföldi környezetben gyakorolja. Balett-társulatoknál, kortárs-modern együtteseknél, táncszínházi társulatoknál, valamint egyéb színházaknál végezheti művészeti tevékenységét, illetve munkát vállalhat az amatőr táncművészeti élet színterein is.

Képzőművészeti pzés

A képzővészeti tagozaton az 5 éves képzés a mesterségbeli tudás megtanítására, a klasszikus képző-és iparművészeti alapozásra, képzőművészeti továbbtanulásra, illetve festő, művészeti grafikus, mozgókép- és animációtervező szakirányú felkészítésre vállalkozik. A diákok főbb szakmai alaptárgyai: Művészettörténet, Rajz, festés, mintázás, Anyagismeret, Tervezés és gyakorlat, Szakelmélet, Szakgyakorlat, Prezentáció, Szakmai idegen nyelv.

A
sikeres érettségi és képesítő vizsga után Képző- és iparművészeti munkatárs (Festő v. Művészeti grafikus v. Mozgókép- és animációtervező) szakképesítést kapnak a diákok.

Képző- és iparművészeti munkatárs (Festő)
(Azonosítószám: 4 0213 01; Iskolai kódszáma: 0021)

A festő széleskörű rajzi- és képi tudással, művészettörténeti, festészettörténeti és technológiai ismeretekkel rendelkező szakember, aki a festészet különböző feladatait tervezői szemlélettel és/vagy alkotó módon valósítja meg. Önálló vagy alkalmazott festészeti tevékenységét önállóan vagy alkotócsoportban, saját műhelyében végzi. Munkája során információkat, inspirációs anyagot gyűjt, terveket, vázlatokat, modelleket készít. Munkáját digitálisan dokumentálja. (Terv)pályázaton vesz részt, pályázati munkáját, szakmai munkásságát digitális prezentációval be tudja mutatni vagy portfólióval bemutatja. Megrendelőivel és szakmai partnereivel tartja a kapcsolatot, munkáját archiválja. Kiállítást rendez, szakmai munkájának installálását a hely, illetve a kiállítási koncepcióhoz igazítja.

Képző- és iparművészeti munkatárs (Művészeti grafikus)
(Azonosítószám: 4 0213 01; Iskolai kódszáma: 0022)

A művészeti grafikus manuális alkotó eljárásokkal és digitális grafikus technikák alkalmazásával dolgozó szakember, akinek tervezői szemléletét széleskörű rajzi, művészet- és grafikatörténeti ismeretei egészítik ki. Szakmai tevékenységét munkacsoportban – tervezőstúdióban, reklámügynökségnél, könyv- és lapkiadónál, illetve egyéb kereskedelmi és kulturális intézménynél –, vagy saját vállalkozásában végzi. Nyomdai, online és offline, valamint dekorációs felhasználásra grafikai terveket készít, melyeknek a technikai feldolgozáshoz szükséges előkészítését is elvégzi. Könyv, újság, egyéb nyomtatványok, online anyagok tipográfiai tervét készíti el, logót, arculatot, reklámkampány vizuális elemeit tervezi meg, manuális és digitális eszközökkel illusztrál, hirdetést, csomagolást tervez, autonóm alkotást készít.

Képző- és iparművészeti munkatárs (Mozgókép- és animációtervező)
(Azonosítószám:
4 0213 01; Iskolai kódszáma: 0023)

A mozgókép- és animációtervező a mozgókép, videófilm, rajzfilm és számítógépes animáció területén végez tervező, fejlesztő, kivitelező és alkotómunkát. Különböző mozgóképi technikákkal (hagyományos vagy digitális 2D és 3D animációval, videótechnikával) készülő, különböző célú szerzői, vagy alkalmazott filmek stábjának közreműködője, játékfejlesztő, vagy utómunka stúdió munkatársa. Jó kézügyességgel, térlátással és rajzkészséggel rendelkezik. Vizuális előkészítő és tervező, gyártástervező, animációs rajzoló, bábkészítő, báb-animátor, 3D modellező és animátor, segédoperatőr, számítógépes utómunka és vizuáliseffekt-készítő feladatát egyaránt képes önállóan vagy csapatmunkában megvalósítani, saját vagy hozott forgatókönyv alapján.

Felvételi követelmények

Táncművészeti képzés

A 20/2012 (VIII.31.) A nevelési és oktatási intézmények ködéséről és a köznevelési inzmények névhasználatáról szóló EMMI rendelet 27. §-nak (2)-(5) bekezdése alapján iskolánk művészeti tanulmányi területen hirdet felvételt a 9. évfolyamra. Az (5) bekezdés alapján a központi írásbeli felvételi eredménye mellett, további képességek, készségek meglétét is vizsgálja. A képességek, készségek vizsgálata az általános felvételi eljárás időszakában történik.

Felvételi követelmények; az elbírálás, a rangsorolás módja:

·         Központi írásbeli vizsga magyar nyelvből és matematikából. A figyelembevétel aránya: 67% (max. 100 pont).

·         Az SNI tanuló a szakértői véleményben leírtak alapján a továbbtanulásra kiválasztott középfokú iskolától kérheti a központi írásbeli vizsga alóli felmentését.

·         Alkati-fizikai alkalmassági vizsgálat, amely a ritmus- és stílusérzék, mozsmemória, muzikalitás, koordinációs készség vizsgálatál áll, valamint felméri az előképzettséget. A klasszikus balett-táncos szak a 8 évfolyamos általános iskola 5. évfolyamától a szakgimnázium 12. évfolyamáig tart. Becsatlakozási lehetőség előképzettség megléte mellett a 9. évfolyamra történhet. A kortárs-modern ncos szakképzés 5 évfolyamos. Becsatlakozási lehetőség a 9. évfolyamra rnhet. Előképzettség szükséges.

·         A 7. osztály év gi és a 8. osztály félévi tanulmányi eredménye magyar nyelv és irodalomból, történelemből, matematikából, idegen nyelvből és egy választott természettudományos tantárgyból (kémia, fizika, földrajz, biológia). A figyelembevétel aránya: 33% (max. 2x5x5, azaz 50 pont).

·         Pontazonosság esetén a központi felvételi dolgozat eredménye dönt.

·         Tantárgyi mentesség esetén a másik központi írásbeli vizsgatárgy pontszámait kettőzzük meg.

 

Képzőművészeti képzés

A 20/2012 (VIII.31.) A nevelési és oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló EMMI rendelet 27. §-nak (2)-(5) bekezdése alapján iskolánk művészeti tanulmányi területen hirdet felvételt a 9. évfolyamra. Az (5) bekezdés alapján a központi írásbeli felvételi eredménye mellett, további képességek, készségek meglétét is vizsgálja. A képességek, készségek vizsgálata az általános felvételi eljárás időszakában történik.

Felvételi követelmények; az elbírálás, a rangsorolás módja:

·         Központi írásbeli vizsga magyar nyelvből és matematikából. A figyelembevétel aránya: 67% (max. 100 pont).

·         Az SNI tanuló a szakértői véleményben leírtak alapján a továbbtanulásra kiválasztott középfokú iskolától kérheti a központi írásbeli vizsga alóli felmentését.

·         Képességvizsgálat (manuális készség, kreativitás, látásmód): helyszíni rajzként egy portrét kell készíteni modellről, A3-as méretben, grafit technikával, továbbá az otthon készült rajzok (egy mappában, névvel ellátva: belső tér grafit, önarckép tükörből grafit, színes csendélet szabadon választott technikával, egyéb saját alkotások) kerülnek elbírálásra.

·         A 7. osztály év végi és a 8. osztály félévi tanulmányi eredménye magyar nyelv és irodalomból, történelemből, matematikából, idegen nyelvből és egy választott természettudományos tantárgyból (kémia, fizika, földrajz, biológia). A figyelembevétel aránya: 33% (max. 2x5x5, azaz 50 pont)

·         Pontazonosság esetén a központi felvételi dolgozat eredménye dönt.

·         Tantárgyi mentesség esetén a másik központi írásbeli vizsgatárgy pontszámait kettőzzük meg.

A pályaalkalmassági vizsgálatok időpontja: 2024. március 9. (szombat) 9:00

A PÁLYAALKALMASSÁGI VIZSGÁLATOKRA KÜLÖN MEGHÍVÓT NEM KÜLDÜNK.

Kérjük, aktuális információkért keressék fel honlapunkat: www.tanceskepzo.hu

 

 

Joomla templates by a4joomla